Książka wydał Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie.